Vår Verksamhet

På Albatrossen låter vi leken ha en central roll.

I leken utvecklar barnet sin fantasi och ges möjlighet att bearbeta upplevelser och intryck. I leken kan barnet pröva olika roller och träna sig att vara tillsammans med andra barn. Barn behöver frihet och utrymme för sin lek, men också vid behov, stöd och inspiration.

Våra avdelningar

Fisken
Fisken

Här finns barn i åldrarna 1 - 2 år

 • Monica 
 • Malin
 • Amanda
Delfinen
Delfinen

Här finns barn i åldern 3 år

 • Anna 
 • Ulrica
 • Linda
Fyren
Fyren

Här finns barn i åldrarna 4 -5 år

 • Åsa
 • Tekla
 • Helena

Vår verksamhet grundar sig på

Läroplan för förskolan Lpfö 18

Varje vecka ges barnen:

 • Musik, ramsor.

 • Dans rörelse.

 • Skapande i olika material.

 • Berättelser, drama och sagor.

 • Utevistelse och naturupplevelser.

Genom dessa olika upplevelser utmanas barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.