Information

Förskolans läroplan lägger stor vikt vid att föräldrarna skall ha möjlighet att påverka verksamheten i förskolan, att man ska kunna ge synpunkter när det gäller planering och genomförande liksom att vara delaktiga i utvärdering.

Vi har satt ihop ett föräldraråd som består av 2 pedagoger och sju föräldrar.

Ta kontakt med oss pedagoger så får ni veta vilka som sitter med som föräldrarepresentanter.

Likabehandlingsplan